Ordliste og Kryptorelaterte Begrep

Her har vi en etterlengtet ordliste om kryptovaluta og blokkjeder. Kryptorelaterte begrep har skapt mye forvirring og mange spørsmål, særlig blant nybegynnere. Derfor har vi laget denne ordlisten, og vi skal med tiden strebe etter å lage den så uttømmende som mulig slik at du kan komme tilbake til denne siden og bruke den som en referanse på din reise innen krypto.

Dynamic CTA Bar Example
Image description

Gigantisk utvalg av Krypto

Mysterieboks opptil $10.000

KLIKK MEG
Ord og BegrepForlaring
100xSlanguttrykk som refererer til en prisøkning på 100 ganger investeringen.
2FATwo-Factor Authentication, en sikkerhetsmetode som krever to separate bekreftelser før tilgang blir gitt.
51% AttackEn situasjon der en enkelt entitet kontrollerer mer enn 50% av nettverkskraften til en blockchain, noe som gir dem potensiell kontroll.
AirdropDistribusjon av gratis kryptovalutaenheter til visse kontoer, ofte som markedsføringstiltak.
All-Time High (ATH)Den høyeste prisen eller verdien som en kryptovaluta har oppnådd i sin historie.
Alt SeasonEn periode der alternative kryptovalutaer (altcoins) opplever betydelig vekst i pris sammenlignet med Bitcoin.
AltcoinEnhver kryptovaluta annet enn Bitcoin.
ATHAll-Time High, den høyeste prisen som noensinne er registrert for en kryptovaluta.
Atomic SwapEn desentralisert metode for å bytte en kryptovaluta direkte for en annen uten bruk av en tredjepart.
Atomic WalletEn desentralisert lommebok som gir brukere full kontroll over private nøkler og kryptovalutaer.
BagholderEn person som holder på en betydelig mengde kryptovaluta som har tapt mye av sin verdi.
Bear MarketEn periode med fallende priser og generell negativ stemning på kryptovalutamarkedet.
BIPBitcoin Improvement Proposal, et forslag til endring eller forbedring av Bitcoin-protokollen.
BlockchainEn desentralisert, distribuert register over alle transaksjoner på et nettverk.
Bollinger BandsEt teknisk analyseverktøy som brukes til å vurdere volatiliteten og potensielle prisendringer i en kryptovaluta.
Bull MarketEn periode med økende priser og generell positiv stemning på kryptovalutamarkedet.
Byzantine Fault Tolerance (BFT)En egenskap som tillater et desentralisert nettverk å opprettholde konsensus selv om noen noder feiler eller oppfører seg ondsinnet.
CandlestickEt grafisk verktøy som viser åpnings-, høyeste-, laveste- og sluttkursene for en tidsperiode.
Central Bank Digital Currency (CBDC)Digital valuta utgitt av en sentralbank, vanligvis på en blockchain.
Coin SwapEn desentralisert utvekslingsmetode der to parter direkte bytter kryptovalutaenheter uten behov for en mellommann.
ConsensusEnighet om tilstanden til blockchainen, oppnådd gjennom enighet i nettverket.
Cross-ChainInteraksjonen mellom to forskjellige blockchain-nettverk, som tillater overføring av verdier eller data mellom dem.
Cross-PlatformKompatibilitet eller muligheten til å operere på forskjellige blockchain-plattformer eller nettverk.
Cryptocurrency ExchangeEn plattform som lar brukere kjøpe, selge og handle kryptovalutaer.
CryptographyPraksisen med å bruke matematikk for å sikre kommunikasjon og kontrollere tilgang til informasjon.
DAODecentralized Autonomous Organization, en organisasjon som bruker smarte kontrakter og koder for å styre seg selv uten sentralisert kontroll.
DappDesentralisert applikasjon, en programvare som kjører på en blockchain.
Dead Cat BounceEt midlertidig og liten prisoppgang i en nedadgående trend, etterfulgt av fortsatt nedgang.
Decentralized Exchange (DEX)En børs der handel skjer direkte mellom brukere uten en sentral myndighet.
Decentralized Finance (DeFi)Finansielle tjenester som tilbys uten tradisjonelle mellomledd, ofte bygget på blockchain-teknologi.
DeflationEn økonomisk tilstand der det totale tilbudet av en kryptovaluta minker over tid.
Delegated Proof of Stake (DPoS)En konsensusalgoritme som bruker utpekte vitner for å validere blokker.
Double SpendingEn potensiell trussel der samme kryptovalutaen brukes flere ganger i ulike transaksjoner.
DustEn svært liten mengde kryptovaluta, ofte ubrukelig på grunn av høye transaksjonsgebyrer.
Dusting AttackEn liten mengde kryptovaluta som sendes til en lommebok for å spore aktiviteten og identiteten til eieren.
DYORDo Your Own Research, oppfordringen til å utføre egen forskning før du tar investeringsbeslutninger.
EcosystemDen totale økonomiske, teknologiske og sosiale strukturen rundt en bestemt kryptovaluta eller blockchain-prosjekt.
EIPEthereum Improvement Proposal, et forslag til endring eller forbedring av Ethereum-nettverket.
EmissionProsessen med å skape nye kryptovalutaenheter og bringe dem inn i sirkulasjon.
EscrowEn tredjepartstjeneste som holder midler i en handelstransaksjon til visse betingelser er oppfylt.
Fiat CurrencyOffisiell valuta utstedt av en regjering, for eksempel amerikanske dollar (USD) eller euro (EUR).
Fiat LeakKonseptet der verdien av kryptovalutaen måles i forhold til verdien av en fiat-valuta.
Fiat-valutaTradisjonelle valutaer utstedt av regjeringer, som USD, EUR eller NOK.
Flash LoanEt lån som tas og tilbakebetales innenfor en enkelt transaksjon, ofte brukt i DeFi for å utnytte prisforskjeller.
FOMOFear of Missing Out, frykten for å gå glipp av en gunstig handelsmulighet.
ForkEn endring i protokollen til en kryptovaluta, ofte resulterende i to separate valutaer.
FUDFrykt, usikkerhet og tvil - en strategi som brukes for å påvirke kryptovalutamarkedet.
GasEn enhet som måles i Ethereum for å beregne hvor mye ressurs som kreves for å utføre en transaksjon eller utføre en smart kontrakt.
Gas FeeAvgiften som må betales for å utføre en transaksjon på en blockchain, spesielt på Ethereum-nettverket.
Gas LimitDen øvre grensen for hvor mange beregninger som kan utføres på Ethereum-nettverket per blokk.
Genesis BlockDen første blokken i en blockchain, ofte med spesielle egenskaper eller meldinger.
Greedy HeuristicEn algoritme som tar beslutninger basert på umiddelbare gevinster uten å vurdere langsiktige konsekvenser.
HalvingEn hendelse der belønningen gitt til gruvearbeidere for å legge til nye blokker på en blockchain blir halvert.
Hard CapMaksimumsgrensen for det totale antallet enheter av en kryptovaluta som kan eksistere.
Hard ForkEn permanent endring i blockchain-protokollen som gjør tidligere ugyldige blokker eller transaksjoner gyldige, eller omvendt.
Hash FunctionEn matematisk funksjon som konverterer inndata av vilkårlig størrelse til en fast størrelse.
Hash PowerBeregningskraften som brukes til å sikre og opprettholde en blockchain.
HashrateAntallet beregninger en miner kan gjøre per sekund i et blockchain-nettverk.
HODLEn skrivefeil for "hold", ofte brukt for å oppfordre til langsiktig beholdning av kryptovalutaer.
ICOInitial Coin Offering, en metode for å samle inn midler ved å tilby nye kryptovalutaenheter til investorer, vanligvis i bytte for Bitcoin eller Ethereum.
Immutable LedgerEn uforanderlig bok eller register, som en blockchain, der informasjon ikke kan endres.
InflationØkningen i tilbudet av en kryptovaluta over tid, vanligvis regulert av protokollen.
Initial Coin Offering (ICO)En metode for å samle inn midler der prosjektet gir ut nye kryptovalutaenheter til investorer.
Initial Exchange Offering (IEO)En metode for å skaffe midler der tokens blir solgt direkte på en kryptobørs.
Initial Miner Offering (IMO)En metode for å fordele kryptovalutaenheter ved å belønne tidlige minere i nettverket.
Initial Wallet Offering (IWO)En metode for å fordele kryptovalutaenheter ved å belønne tidlige lommebokholdere.
JaxxEn flerplattform kryptolommebok som støtter flere kryptovalutaer og gir enkel tilgang til private nøkler.
Joint Market CapEn beregning som inkluderer markedsverdien av flere kryptovalutaer som om de var ett enkelt aktivum.
JOMOJoy of Missing Out, en positiv følelse av lettelse for å ikke delta i en investering eller handel som viser seg å være ugunstig.
JumpEn plutselig og betydelig prisøkning i en kryptovaluta.
Jump TradingRask handel med kryptovalutaer for å utnytte små prisforskjeller.
KappaSlanguttrykk som brukes i krypto-samfunnet for å uttrykke likegyldighet.
KittiesRefererer til CryptoKitties, en tidlig blockchain-basert spillapplikasjon på Ethereum.
KonsensusalgoritmeEn metode som brukes av et blockchain-nettverk for å oppnå enighet blant deltakerne om tilstanden til nettverket.
KryptovalutaEn digital eller virtuell valuta som bruker kryptografi for sikkerhet.
KYCKnow Your Customer, en prosess der kryptovalutatjenester samler inn identifikasjonsinformasjon om brukere for å bekrefte deres identitet.
KycDKnow Your Customer Due Diligence, en prosess der brukere må bekrefte sin identitet før de får tilgang til visse tjenester.
Layer 1Den grunnleggende blokkjeklaget som håndterer selve transaksjonene, som Bitcoin eller Ethereum.
LedgerEn offentlig bok eller register som registrerer alle transaksjoner i et blockchain-nettverk.
Ledger Nano SEn maskinvarelommebok som gir kryptosikkerhet ved å lagre private nøkler offline.
Lightning NetworkEt lag 2-skaleringslag for Bitcoin for å muliggjøre raskere og billigere transaksjoner.
LiquidityGraden av letthet der en kryptovaluta kan kjøpes eller selges i markedet.
Liquidity MiningEn praksis der brukere tjener belønninger ved å gi likviditet til desentraliserte finansprotokoller.
Liquidity PoolEn pool med midler som brukes i desentraliserte finansprotokoller (DeFi) for å lette handel og likviditet.
Market CapMarkedsverdien av en kryptovaluta, beregnet ved å multiplisere prisen per enhet med totalt antall enheter i omløp.
MasternodeEn deltakende node i et nettverk som krever innskudd og utfører spesifikke nettverksfunksjoner.
MempoolEn midlertidig lagringsplass for ubekreftede transaksjoner i påvente av bekreftelse av nettverket.
Merkle TreeEn datastruktur som organiserer transaksjoner i en blockchain for effektiv verifikasjon.
MiningProsessen med å validere transaksjoner og legge til nye blokker i en blockchain.
MooningEn betegnelse som brukes når prisen på en kryptovaluta stiger kraftig.
MoonshotEn kryptovaluta som forventes å ha en betydelig prisøkning.
Multi-Signature WalletEn wallet som krever godkjenning fra flere private nøkler for å autorisere en transaksjon.
NFTNon-Fungible Token, en unik digital eiendel som ikke kan byttes 1:1 med noe annet.
NocoinerEn person som ikke eier noen kryptovalutaer og ofte er skeptisk til dem.
NodeEn deltaker i et distribuert nettverk som opprettholder en kopi av blokkjeden og deltar i prosessen med å validere transaksjoner.
NonceEn nummerverdi i en transaksjon på en blockchain som brukes til å hindre gjenbruk av samme transaksjonsdata.
Off-ChainAktiviteter eller transaksjoner som ikke skjer direkte på blockchainen.
Open SourceProgramvare hvis kildekode er åpen for offentlig visning, revisjon og distribusjon.
OracleEn tjeneste som gir eksterne data til en blockchain for bruk i smarte kontrakter.
OrakeltjenesteEn tredjepartstjeneste som gir informasjon eller data utenfor blockchainen for bruk i smarte kontrakter.
OTCOver-the-Counter, en handelsmetode der kryptovalutaer kjøpes og selges direkte mellom to parter uten bruk av en børs.
P2PPeer-to-peer, en desentralisert måte å overføre verdier eller data direkte mellom deltakere.
Paper WalletEn fysisk kopi eller utskrift av en brukers private og offentlige nøkler.
Peer-to-PeerEn direkte handelsmetode der to parter utfører transaksjoner uten involvering av en mellommann eller autoritet.
Peer-to-Peer LendingEn desentralisert lånetjeneste der lån blir gitt direkte mellom deltakere.
PoSProof of Stake, en konsensusalgoritme der deltakerne staker kryptovaluta for å validere transaksjoner.
PoWProof of Work, en konsensusalgoritme der deltakerne løser komplekse matematiske oppgaver for å validere transaksjoner.
Pre-MineEn praksis der en del av kryptovalutaen utvinnes før den offisielt lanseres og gjøres tilgjengelig for offentligheten.
Privacy CoinEn kryptovaluta som fokuserer på å bevare brukernes personvern og anonymitet.
Private KeyEn kryptografisk nøkkel som brukes til å signere transaksjoner og gi tilgang til kryptovalutaen.
Proof of Authority (PoA)En konsensusalgoritme der deltakelse og verifikasjon er basert på en aktørs anseelse eller tillit.
Proof of BurnEn metode der kryptovalutaer blir sendt til en uutnyttbar adresse som bevis på engasjement for nettverket.
Proof of ConceptEn demonstrasjon som viser at en idé eller teknologi er gjennomførbar.
Public KeyEn kryptografisk nøkkel som brukes til å motta kryptovalutaer.
PumpKunstig økning i prisen på en kryptovaluta, ofte drevet av spekulative handelsmønstre.
Pump and DumpEn manipulativ handelspraksis hvor prisen på en kryptovaluta kunstig økes og deretter dumpes.
QR-kodeQuick Response-kode, en todimensjonal strekkode som inneholder informasjon om en transaksjon eller adresse.
Quantitative EasingEn økonomisk politikk der sentralbanken skaper nytt penger for å stimulere økonomien.
Quantum ComputingEn gren av databehandling som bruker kvantebits i stedet for klassiske bits for beregninger.
Quantum ResistanceEn egenskap som gjør at en kryptovaluta er motstandsdyktig mot beregninger fra kvantedatamaskiner.
QuorumMinimum antall deltakere som kreves for å oppnå konsensus i et blockchain-nettverk.
RansomwareSkadelig programvare som krypterer en brukers data og krever løsepenger, ofte i kryptovaluta.
RektEn slanguttrykk som refererer til tap eller ødeleggelse av verdier i kryptovalutahandel.
ReversalEn endring i retning av prisbevegelsen på kryptovalutamarkedet.
Rug PullEn plutselig og ondsinnet handling hvor skaperne av et DeFi-prosjekt trekker ut likviditeten og forlater prosjektet.
Satoshi NakamotoPseudonymet til den ukjente skaperen av Bitcoin, identiteten forblir anonym.
SatoshisDen minste enheten av Bitcoin, navngitt etter Bitcoin's pseudonyme skaper, Satoshi Nakamoto.
ShardingEn skaleringsløsning der blockchainen er delt i mindre deler kalt sharder for å håndtere mer transaksjoner parallelt.
SidechainEn separat blockchain som er knyttet til hovedblockchainen for å øke skalerbarheten.
Smart kontraktEt selvutførende kontraktsprogram som kjører på en blockchain.
Soft CapMinimumsgrensen for midler som må samles inn under en ICO for at prosjektet skal gjennomføres.
Soft ForkEn oppgradering i blockchain-protokollen som er bakoverkompatibel.
StablecoinEn kryptovaluta som er koblet til verdien av en fiat-valuta eller andre eiendeler for å unngå prisvolatilitet.
StakingEn prosess der kryptovalutaeiere låser opp en viss mengde mynter for å støtte driften av et blockchain-nettverk og motta belønninger.
TokenEn digital representasjon av en eiendel eller rettighet på en blockchain.
Token BurnEn metode der kryptovalutaenheter ødelegges permanent for å redusere det totale tilbudet og øke verdien av gjenværende enheter.
Token SwapUtveksling av en kryptovaluta for en annen uten bruk av en sentralisert plattform.
TokenomicsØkonomiske egenskaper og modeller som styrer distribusjonen og verdien av en kryptovalutaens token.
UASFUser Activated Soft Fork, en oppgradering av blockchain-protokollen aktivert av brukernes flertall.
Undercollateralized LoanEn type lån i desentraliserte finansprotokoller der beløpet lånt overstiger verdien av den stillede sikkerheten.
UnicornEn kryptovaluta eller blockchain-prosjekt med en markedsverdi på over 1 milliard dollar.
Utility TokenEn type token som gir innehaveren rettigheter til å bruke en bestemt tjeneste eller plattform.
UTXOUnspent Transaction Output, representasjonen av en kryptovalutatransaksjon som kan brukes som inndata i en ny transaksjon.
ValidatorEn deltaker i et Proof of Stake (PoS) eller annen konsensusalgoritme som har oppgaven å validere transaksjoner og produsere nye blokker.
Vanity AddressEn tilpasset kryptovalutaadresse som er opprettet for å være visuelt tiltalende eller lett å huske.
VanitygenEt verktøy som genererer tilpassede kryptovalutaadresser for estetiske formål.
VolatilitetMålingen av hvor mye prisen på en kryptovaluta svinger over en bestemt tidsperiode.
WalletEt digitalt verktøy som lar brukere lagre og administrere sine kryptovalutaer.
Wallet SeedEn serie av ord som brukes til å gjenopprette en kryptovalutawallet.
WhaleEn enkeltbruker eller enhet som eier en betydelig mengde kryptovaluta og har potensial til å påvirke markedet.
White Hat HackerEn etisk hacker som bruker sine ferdigheter til å forbedre sikkerheten til et system eller nettverk.
WhitelistEn liste over tillatte adresser som har spesifikke rettigheter eller fordeler på en blockchain.
WhitepaperEn detaljert dokumentasjon som beskriver et kryptovalutaprosjekt, inkludert dets mål, teknologi og økonomiske modell.
Wrapped TokenEn token som er "innpakket" i en annen blockchain for å gjøre den kompatibel med den blockchainen.
XBTEn alternativ kode for Bitcoin som følger ISO 4217-standarden, men ikke er offisielt anerkjent.
X-factorEn ukjent faktor som kan påvirke kryptovalutamarkedet, vanligvis brukt når det er usikkerhet.
XRPKryptokurrency for Ripple-nettverket, ofte brukt for grenseoverskridende betalinger.
XRP LedgerEn åpen kildekode blockchain designet for å lette raske og billigere globale betalinger.
YFIYearn.finance, en DeFi-protokoll som automatiserer yield farming-strategier for kryptovalutaeiere.
YieldDen totale avkastningen på en investering, vanligvis uttrykt som prosentandel av investeringen.
Yield FarmingEn praksis der brukere låner ut sine kryptovalutaer i bytte mot renter eller andre belønninger.
YTDYear-to-Date, en referanse til en assets ytelse fra begynnelsen av året til nåværende dato.
ZcashEn kryptovaluta som fokuserer på personvern og bruker zk-SNARKs for å skjule transaksjonsdetaljer.
Zero Confirmation TransactionEn transaksjon som ikke har blitt bekreftet av nettverket, og dermed er mer sårbar for dobbeltutgifter.
Zero Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge (zk-SNARK)En kryptografisk metode for bevis som tillater å bevise noe uten å avsløre informasjonen.
Zero-Knowledge ProofEn kryptografisk metode som lar en part bevise at de vet noe uten å avsløre selve informasjonen.
Dynamic CTA Bar Example
Image description

Gigantisk utvalg av Krypto

Mysterieboks opptil $10.000

KLIKK MEG

For å lære mer, kan det være en god ide å se på guidene om Bitcoin eller Altcoins og deres respektive FAQ. Eventuelt kan du hygge deg med en dokumentar om krypto