DeFi Forsikring

DeFi-forsikring, eller desentralisert forsikring, er en naturlig anvendelse av desentralisert finans. Innen det raskt voksende feltet med DeFi-forsikring er det to hovedgrener å vurdere. Den første er blockchain-basert forsikring som erstatter tradisjonelle forsikringspoliser. Den andre er blockchain-basert forsikring som reduserer risikoen knyttet til DeFi-aktiviteter. Dette dekker for eksempel investorer i kryptovaluta fra ting som smart kontraktsutnyttelser og angrep på DeFi-protokoller.

Dynamic CTA Bar Example
Image description

Verdens Største Kryptobørs

10% rimeligere kommisjon her

KLIKK MEG

Hvordan fungerer desentralisert forsikring?

Forsikring er en pooling av risiko. Når en potensiell hendelse utgjør risiko for å være økonomisk tap, søker enkeltpersoner forsikring for å dekke denne risikoen. DeFi-forsikringsselskaper muliggjør at enkeltpersonene samler denne risikoen ved å betale premie. Hver brukers premie er langt mindre enn det de ville betalt hvis katastrofen inntraff. Forsikringsselskapene satser på at beløpet de samler inn fra enkeltpersoner vil være langt mindre enn det de må betale i erstatninger.

Parametrisk Forsikring

Hva om det var en desentralisert måte å håndtere krav på? Vel, parametrisk forsikring gjør krav helt overflødige. I stedet for å betale basert på lidte skader, utbetales parametrisk forsikring hvis parametrene satt i en policy oppfylles. Dette er det perfekte systemet for desentraliserte smarte kontrakter.

Denne typen forsikringskontrakt kan skrives uten bruk av blockchain-teknologi. Imidlertid ser finansbransjen at en smart kontrakt kan håndtere denne typen forsikring veldig økonomisk. Forbrukerinteressen for denne datadrevne tilnærmingen vokser ettersom den lover lavere premier.

Raskere og enklere transaksjoner

Med DeFi-forsikring beskriver polisen oraklet eller oraklene – eksterne kilder til informasjon som bekrefter at parameterne for utbetalinger er oppfylt. Polisen beskriver også utbetalingsbeløp og andre vilkår og er skrevet i form av en smart kontrakt ved hjelp av blockchain-teknologi. Siden smarte kontrakter er selvutførende, er datokoden selve polisen og håndterer også polisen. Med desentraliserte forsikringsprodukter er mye av gebyrene og friksjonen fjernet fra prosessen. Det er ikke nødvendig å sende inn krav. Betalinger kan gjøres mye raskere.

Eksempel med Orkan eller Fly

La oss ta orkanforsikring som et eksempel. Når vedvarende vinder over et geografisk sted når en viss hastighet, vil personer i det området med DeFi-forsikring få kompensasjon basert på vilkårene i polisen. Hvordan? Internett-tilkoblede værmålere vil kommunisere med smartkontrakten i sanntid. Hvis alle betingelsene er oppfylt og vinden når en viss hastighet, vil kompensasjon bli sendt.

Forsikring for flyforsinkelser gir et annet eksempel. Dette gir kompensasjon til reisende som opplever forsinkelser og kanselleringer av fly. En forsikringssmart kontrakt, som opererer på en offentlig blockchain, vil inkludere detaljer om de bestilte flyene dine. Den ville også være programmert for å overvåke flydata og reagere deretter, utløse en umiddelbar utbetaling ved bruk av sanntidsflydata.

Geniale Smarte Kontrakter

Med smarte kontrakt-drevne parametriske forsikringer kan menneskelig involvering reduseres betydelig – og kostnadene også. Akkurat som pooling av risiko blir gjort gjennom en sentralisert enhet, blir også utbetaling av erstatninger gjort gjennom en sentralisert enhet. Tradisjonelt må en policyholder vise at det har skjedd en skade og at et krav er berettiget. Forsikringsselskapene bruker kravjusterere for å verifisere dette og avgjøre utbetalingen. Denne kravprosessen er en betydelig utgift i forsikringsmarkedet.

Fordelene med DeFi-forsikring

  • Reduksjon av svindel: Falske krav plager forsikringsbransjen. De resulterer i overbetalinger og økte kostnader for kravjusterere, etterforskere og jurister. Desentraliserte forsikringssystemer kan minimere enkeltpersoners evne til å blande seg inn i prosessen.
  • Automatisering: Smart kontrakt-teknologi betyr automatisert utbetaling av erstatninger. I tillegg bruker forsikringsselskaper kunstig intelligensalgoritmer for å sette pris og vilkår for forsikring.
  • Hastighet: DeFi sover aldri. La oss gå tilbake til vårt eksempel med orkanforsikring. Hvis du blir truffet av en orkan om natten, kan værdatastrømmen utløse smartkontrakten for å frigjøre kompensasjonen til forsikringstakeren umiddelbart. Ved morgenen, med den distribuerte kompensasjonen, kan forsikringstakeren begynne å finansiere husreparasjoner uten forsinkelse.
Dynamic CTA Bar Example
Image description

Verdens Største Kryptobørs

10% rimeligere kommisjon her

KLIKK MEG

Risikovurdering og Et DeFi-sikkerhetsnett

Smart kontrakt-teknologi muliggjør mer effektive måter å håndtere risiko på. Når du tar ut en tradisjonell polise, vil forsikringsselskapet gjøre aktuarmessige beregninger for å vurdere risikoen din. Med desentraliserte forsikringssystemer gjør algoritmene alt det tunge arbeidet. Dette betyr ofte at du kan opprette en polise på en brøkdel av tiden.

La oss ta hacking som et eksempel. Hvis du for øyeblikket har en betydelig mengde kryptoaktiva på en børs, kan du vurdere å tegne forsikring for å dekke disse aktivaene mot risikoen for en utvekslingshacking. Det var over 20 hacks i 2021 der $10 millioner i krypto ble stjålet fra en børs eller et prosjekt.

Her er et annet eksempel: krasj i stabilemyntpriser. Stabiliteten til visse stabilemynter er blitt satt spørsmålstegn ved, og mange stabilemyntsholdere vurderer risikoen for prisfall og tenker på forsikring.

Du kan tenke på desentralisert forsikring som et sikkerhetsnett for DeFi-økosystemet. Naturligvis tilbys denne typen forsikring i desentralisert form – og omfavner fullt ut potensialet til smart kontrakt-teknologi.