You are currently viewing CBDC i USA vil aldri skje – Donald Trump

CBDC i USA vil aldri skje – Donald Trump

Donald Trump, den tidligere presidenten i USA, har alltid vært en kontroversiell skikkelse i politikken. Spekulasjoner har oppstått angående hans potensielle involvering i innføringen av en sentralbankutstedt digital valuta (CBDC) i USA. I en tale i Portsmouth fikk han stormende applaus og jubel når han lovte at USA aldri kommer til å ha CBDC.

Dynamic CTA Bar Example
Image description

Gigantisk utvalg av Krypto

Mysterieboks opptil $10.000

KLIKK MEG

Historien til CBDC

Sentralbankutstedte digitale valutaer har blitt et globalt samtaleemne, med flere land som vurderer eller allerede tester denne teknologien. CBDC representerer en digital form for nasjonal valuta utstedt av sentralbanken og er svært forskjellig fra kryptovalutaer som Bitcoin. Det har vært en pågående debatt om fordelene og risikoene ved å innføre CBDC i USA.

Trumps Tilnærming til Finanspolitikk

Trump-administrasjonen var preget av en mer tradisjonell tilnærming til finanspolitikken, med fokus på skattekutt, deregulering og økonomisk vekst. CBDC representerer imidlertid en skummel og ”innovativ” tilnærming til pengepolitikk, og det er tvilsomt om Trump, med sin mer konservative tilnærming, ville ha støttet en slik endring uansett.

Mangel på Tidligere Utsagn – Nå har han avlagt løfte

En annen indikator på at Trump ikke ville ha vært en talsmann for CBDC er mangelen på tidligere uttalelser eller engasjement knyttet til denne teknologien. Hans tid i presidentembetet var ikke preget av diskusjoner eller initiativer om å utforske digitale valutaer. Nå har han imidlertid avlagt løfte om å aldri innføre CBDC i USA: “Tonight I’m making another promise to protect Americans from government tyranny.” sa han direkte i sin tale.

Dynamic CTA Bar Example
Image description

Gigantisk utvalg av Krypto

Mysterieboks opptil $10.000

KLIKK MEG

Brukeradopsjon og Fremtid

 “This would be a dangerous threat to freedom, and I will stop it from coming to America,” sa han direkte i talen. Basert på Trumps historiske finanspolitikk, mangel på tidligere engasjement og det polariserte politiske klimaet i USA, er det usannsynlig at han ville ha vært en forkjemper for innføringen av CBDC. Mens teknologiske fremskritt fortsetter å forme økonomiske landskap, ville Trumps fokus trolig ha vært andre steder i spørsmål om nasjonal valuta. Trump, som er kjent for å appellere til sin base, er forsiktig med å støtte noe som potensielt kunne bli et svært kontroversielt spørsmål.