You are currently viewing Blir en amerikansk Spot Bitcoin ETF en Titan?

Blir en amerikansk Spot Bitcoin ETF en Titan?

Hele det kryptorelaterte ETF markedet i dag kan plutselig bli mye større og få en konge på haugen med en godkjenning av USA Bitcoin ETF. Krypto relaterte ‘exchange-traded products’ kalles ETPs. Dette markedet er per i dag verdt rundt 50 Milliarder Dollar. Dette tallet kan bli lite sammenlignet med en første godkjenning av en amerikansk spot BTC ETF. Ser vi konturene av en våknende titan?

Dynamic CTA Bar Example
Image description

Trygg Børs med Fantastisk Utvalg

Tjen Gratis Coins med Bonus

KLIKK MEG

BTC ETF kan godkjennes allerede 10. januar 2024

Det globale ETP markedet på 50 milliarder dollar inkluderer spot og futures funds og sporer typisk verdien av Bitcoins og Ethereum. Den største av disse er Grayscale sin Bitcoin Trust. Kommentatorer rundt denne godkjenningen sier at dette markedet lett kan doble seg om Spot BTC ETF kommer på banen.

Amerikansk spot BTC ETF kan bli en Titan

Det er vanskelig å overdrive hvor stort dette kan bli. Denne ETF’en kan bli den mest suksessfulle og verdifulle lanseringen av et ETF produkt noensinne. Beregninger viser at den er forventet å samle 72 milliarder dollar i løpet av de neste fem årene. Selv om en spot BTC ETF vil være et nytt produkt i USA, er det flere andre land som har slike produkter. Både Kanada, Australia og Tyskland har spot BTC ETF’er tilgjengelige.

Kan resultere i BTC uten dekning

Spot BTC ETF kan altså resultere i millioner av Bitcoins uten dekning. Dette har vi allerede sett i mange år i ETF Gull og det er ingen grunn til å tro at det ikke vil skje med Bitcoins. BTC ETF kan utløse slike fundamentale problemer relatert til den originale visjonen til Satoshi Nakamoto, den ukjente grunnleggeren av Bitcoins. En Bitcoin ETF vil også ta investorer enda lengre fra anbefalt ‘Self Custody’ (egen selvforvaring) av sine kryptoverdier.

Dynamic CTA Bar Example
Image description

Trygg Børs med Fantastisk Utvalg

Tjen Gratis Coins med Bonus

KLIKK MEG

Gode nyheter – 2024 er året vi får svarene

Det er mange ubesvarte spørsmål når det gjelder amerikansk spot Bitcoin ETF’er, og foreløpig må vi vente å se. Vi kan spekulere i å forvente en sterk prisøkning av Bitcoin og altcoins generelt med en massiv lansering av dette verdipapiret. Det er mange som har ventet på en amerikansk Spot BTC ETF, og det ser nå ut som 2024 er året det endelig skjer.